CSALÁD- ÉS PÁRTERÁPIÁS KONZULTÁCIÓ

A családterápiás szemléletmód szerint az  „itt és most”-ban megjelenő mintázatokra fókuszálunk, ezekre irányítjuk a figyelmet, és a megszokott, de elégedetlenséget vagy fájdalmat okozó kapcsolati működések helyett a családtagok vagy a pár tagjainak erőforrásait megtalálva, azokra építve segítjük hozzá a hozzánk fordulókat, hogy a saját maguk számára legmegfelelőbb megoldást megtalálják, és kapcsolataik egyensúlyba kerülhessenek.

Családterápiás konzultációra várjuk azokat a családokat, akik valamilyen krízissel, kihívással szembesültek, úgy érzik, nem tudnak hatékonyan kommunikálni, a gyerekek tanulásában, viselkedésében vagy szorongásszintjükben vettek észre valamilyen hirtelen markáns változást, iskolába vagy óvodába szoktatási nehézséggel szembesülnek. Hatékony segítség egyszülős vagy mozaikcsaládok számára, illetve az örökbefogadó családok által tapasztalt nehézségek esetén is.

Párterápiás konzultációra azokat a párokat várjuk, akik szeretnék hatékonyabbá tenni kommunikációjukat, gyakran veszekednek, úgy érzik, elbeszélnek egymás mellett, nem értik egymást és ugyanazokat a köröket futják kapcsolatukban, vagy azt érzik, valamilyen krízishelyzetbe került kapcsolatuk.

Szakemberek

A családterápia kifejezetten ajánlott módszer az alábbi problémák esetén: a gyerekek iskolába/ óvodába szoktatásának nehézsége, gyerekek viselkedési-tanulási-magatartásproblémái, vagy megváltozott szorongásszintjük, ürítési problémák megjelenése, szorongásos zavarok vagy krízishelyzetek.

A párterápiás módszer minden olyan pár számára ajánlott, akik úgy érzik, megoldatlan problémáik vannak, a kommunikációjukban, együttműködésükben nehézségeket tapasztalnak, vagy valamilyen kapcsolati krízisbe kerültek.

A családterápiás és párterápás szemléletmód alapja a rendszerben, és nem egyénben való gondolkodás. Az egészet (a családot vagy párt) többként kezeli, mint pusztán a részek (tagok) összességét, különös figyelmet fordítva a tagok közötti kapcsolatra, azok dinamikájára, vagy a kommunikáció vissza-visszatérő mintázataira, amelyek fájdalmat vagy problémát okoznak. Fókuszában inkább a kapcsolatok és a tagok folyamatos egymásra hatása, és nem az egyének állnak. A családterápiás szemlélet szerint a tapasztalható probléma kialakulásában és annak fennmaradásában minden családtagnak megvan valamilyen módon a szerepe, így a megoldás is közösen található meg. Fontos hangsúlyozni, hogy a családterápiás szemlélet nem hibáztat és nem bűnbakot keres, hanem közös felelősségként kezeli a család vagy pár jelenbeli működését és szintén közös felelősségnek tartja a jövőbeli, mindenki számára jobb állapot elérését.

A családterápiás üléseken általában az együtt élő családtagok vesznek részt. Ez az első ülésre mindenképpen igaz, későbbiekben sor kerülhet más összetételben is a találkozásra, például: csak felnőttek, csak gyerekek. A párterápiás ülés esetében a pár mindkét tagja jelen van, de a későbbiekben úgynevezett szeparált ülésekre is sor kerülhet, ha az indokolttá válik. Az ülésekre kétheti rendszerességgel kerül sor, és 1,5 óráig tartanak. Az ülések azért hosszabbak, mint a klasszikus, egyéni konzultációk, mert fontos, hogy meg tudjon ezen alkalmakon jelenni minden családtag, vagy a pár mindkét tagjának nézőpontja, véleménye, és a tagok közötti kapcsolatok mintázata. A család és párterápiás munka általában 10-12 alkalmat vesz igénybe, de ez a hozott probléma jellemzőitől függően módosulhat.

Az közös munka első szakaszában megfogalmazásra kerül egy közös cél, amely elérése érdekében dolgozni fogunk. Ezt a közös célt a családdal vagy párral együtt fogalmazzuk meg, és addig pontosítjuk, amíg minden családtag, vagy a pár mindkét tagja számára elfogadhatóvá válik; olyanná, ami mellett el tudnak köteleződni.

A család és párterápiás üléseket ketten vezetjük kolléganőmmel. Egy alkalom az egyéni konzultációtól eltérően 90 perces és kétheti rendszerességgel kerül rá sor.